عابد خان خټک


          عابد خان دستر شاعر خوشحال خان يو پياوړی زوی دی چې په (۱۰۵۸سپوږميز) کال کې زېږدلی دی اود خپل پلار په سيوري کې لوی شوی دی.
       د تقدير کارونو ته ګوره عابدخان  چې کله د مغلو په ضد د خوشحال خان او د خپلو وروڼو ترڅنګ په جګړو کې اخته و، او کله يې د بهرام په پلوۍ په جنګونو کې ګډون کړی .
    په هر حال عابد خان هم د پښتو ژبې يو زبردست اونوميالی شاعر تېر شوی دی.
      عابدخان د خپل زوی(( شاهدخان)) په مړينې (۱۰۹۰سپوږميز) او بېلتون کې يوه اوږده ويرنه ويلې ده:
د شاهد د ښايست هسې رنګـــــــه کار و        چې تر مخ پورې يې هيڅ تازه بهـــار و
ګلاب ګل به يې له مخه خولې پرېښـــوې       چې به دی چېرې په سيــل د ګلــــــزار و
مګر سروه به دا کوز ګوري له شرمــــــــــه        چې ليدلی يې د ده قامت چنـــــــــــار و
سپين عذار يې د چنبــــــې تر ګل باريک         باريک خط يې په سپين مخ خط غبار
شاهين کام و باز فرجام وکبک خــــــرام و       طاوس فام توتي کلام بلبل ګفتــــــار و
د ښايست صفت يې ډېر و څو يې کښمــه       دی د خپلـــــې زمانې يوسف په پـــلار و
فيضي رسان و، غريب دوست فقيرنواز و      په علماو پـه فقــــــراو ميــــنــــــــــه دار و

Post a Comment

0 Comments