د شيخ عبدالقادر جېلاني رحمه الله ويناوې1)    ستاسې لوی دوښمن ستاسې بد ملګری دی.
2)    ښېګڼه هغ هده چې له خلکو نه يې د ستاينې هيله و نشي.
3)    د نېک کار پيل ستاسو کار دی او پای يې الله پاک ته پرېږدئ.
4)    که د الله تعالی نژدې والی مو خوښ وي نو پر مخلوق لورېينه وکړئ.
5)    د نفس په ناروا غوښتنو سر مه ګروئ که نه له تباهۍ سره به مخ شئ.
6)    له وېجاړو قبرونو نه عبرت واخلئ ځکه چې د ډېرو ځوانانو هډوکي پکې خاورې شوي دي.
7)    د مرګ يادول د نفس له ټولو رنځونو ښه درملنه ده.
8)    ښه عمل نورو ته ور کړه ده، نه له نورو څخه غوښتنه.
9)    مومن خپله کورنۍ الله تعالی ته سپاري او منافق يې جايداد او شتمنۍ ته.
10)ستاسې غيبت کوونکی په حقيقت کې تاسې ته ګټه رسوونکی دی ځکه خپلې ښېګڼې ستاسې د عمل پر پاڼه ليکي.
کتاب : د پند او خوند خبرې
ترتيب کوونکی  : مولانا مفتی عاسم عبدالله صاحب


Post a Comment

0 Comments