د زړه پوښتنېپه هغه تورتم کې چې غل او کارواني نه پېژندل کيږي د حيات اوبه څه قيمت لري؟
هغه پوهه چې د شيطان له کوره وي، هغه اودس چې د مظلوم په وينو يا د يتيم په اوښکو کيږي، هغه کتاب چې د ناحقو دعوو لپاره پکې لارې لټول کيږي، هغه ملګري چې سړی له ځان سره په کږو لارو بيايي...
څه يې وبولو؟
کون ړوند چې د امسا په ځای تورو مارانو ته لاس اچوي، کوم کوڼ چې خبره نه اوري او ورته خاندي، هغه سپوږمۍ چې غلو ته لاره ښيي او په مينو پسې مشالونه ګرځوي...
هغه لوی سړی چې د وړو مرغانو په دام کې نښلي يا د غټو په جال کې بنديږي او د خوشامدګرو د تشې وينا له اغېزې ځان نشي خلاصولی څوک دی؟
کوم زړه چې د احساس په اور کړيږي او داسوی په پټه خوله زغمي ، کوم فکر چې په خپل مخ کې پولادي دېوالونه ويني، هغه تږي چې په اوبو کې وژونکي زهر ګوري...د هغو په حال رحم نه دی په کار؟
هغه کسان چې سترګې لري او ژبه نه لري، په غږو اوري او په زړه نه پوهيږي ، هغه څوک چې د خپل کور ماران او لړمان نشي وژلی، هغه کورونه چې د زورور سېلاب په لاره کې دي ايا د رحمت او شفقت حق نه لري؟؟

کتاب : د استاد الفت هنري نثرونه
ليکوال : استاد ګل پاچا الفت
زيار : محمدزبير شفيقي

Post a Comment

0 Comments