زمونږ په اړه


د پښتو ته پاملرنه وېبپاڼې درنو ليدونکو!

پښتو ته پاملرنه وېبپاڼه په دې موخه جوړه شوې ده ترڅو درنو ليدونکو ته پښتو کتابونه، ليکنې او معلومات چمتو او وړاندې کړي، که چېرته غواړئ چې په دې په پروسه کې زمونږ سره همکاري وکړئ، نو د مهربانۍ له مخې خپلې ليکنې ،کتابونه، نيوکې، وړانديزونه او غوښتنې  له مونږ سره د برېښناليک له لارې شريکې کړئ، ترڅو مونږ يې له نورو لوستونکو سره شريک کړو. 
نوم


برېښناليک


پيغامPost a Comment

0 Comments